WPC Club of Norway ble stiftet i 1976. Klubben har en samarbeidsavtale med AMCAR.Klubben er et tilbud til alle som eier eller har spesiell interesse for Chryslerkonsernets biler. Klubben har som målsetning å dekke alle sider av bilhobbyen, og vi satser på en aktiv medlemsmasse som slutter opp om klubbens arrangementer. Enten du er mest opptatt av originalrestaurerte biler, muskler, offroad, ombygde eller ordinære bruks- og yrkesbiler, er du hjertelig velkommen som medlem i klubben.
 
Klubben drives av et styre som velges på årsmøtet. De tillitsvalgte utfører arbeidet på frivillig og ulønnet grunnlag.

For tiden har vi regioner som dekker Oslo/Akershus/Østfold, Buskerud/Vestfold/Telemark, Innlandet, Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal og Nord-Norge (Arctic). I tillegg har Bergensområdet og Midt-Norge oppnevnte kontaktpersoner.

Klubbens virksomhet omfatter hvert år et sommertreff, MoPar Muscle Car Meet og høsttreff. Klubbens regioner arrangerer i tillegg klubbmøter, lokale dagstreff og cruisinger m.m.

Medlemsbladet Scandinavian MoPar Magazine utgis sammen med våre svenske søsterklubb, og kommer ut med fire til fem nummer årlig.
Bladet har et variert innhold med treffreportasjer, medlemsportretter, bilreportasjer samt gratis kjøp- og salgsannonser for medlemmer.
Uansett om du er mest interessert i Plymouth, DeSoto, Dodge, Chrysler, Imperial eller kanskje Fargo eller Jeep håper vi du får et trivelig besøk på sidene.

Vi har i dag i overkant av 500 medlemmer.
Medlemskontingenten er for tiden kr. 400,- og kr. 100,- for familiemedlemmer.
 
Ønsker du mer informasjon om oss kan du maile oss på følgende adresse: post@wpcclub.no