Rekordmange deltok på generalforsamlingen

Rekordmange deltok på generalforsamlingen

Publisert av Øyvind Såtvedt den 08.07.22. Oppdatert 22.07.22.

53 medlemmer deltok da WPC Club of Norway gjennomførte sin generalforsamling for 2022 i
perioden 22. mai til og med 12. juni. I år, som de to foregående årene, ble generalforsamlingen
gjennomført digitalt. En fordel er at alle medlemmer i Norge har like muligheter til å delta og påvirke
organiseringen av klubben vår. Det vi mister er kanskje den uformelle dialogen, men det kan vi jo
forsøke å ivareta på treff og arrangementer.

De aller fleste vedtakene var enstemmige, inkludert beslutningen om å videreføre
medlemskontingentene på samme nivå som tidligere år. Nytt av året er muligheten for medlemmer i
den svenske søster klubben til å være medlem også i Norge til en rabattert pris. Man får da ikke
medlemsbladet, siden man allerede får dette fra den svenske klubben.

Ledelsen i klubben er uendret, bortsett fra at Terje Tangberg overtar for Siw Renate Sjøstrand som
kasserer. Geir Sandberg og Kim Aino Fjeldseth går ut av styret, som dermed består av to færre enn
før. Vi benytter anledningen til å takke Siw Renate, Geir og Kim Aino for innsatsen i styret!